Een hond is gevoelig op alles wat er om hem heen gebeurt en reageert op de energie. De kleinste verandering in houding of intentie bij mens en/of dier wordt opgemerkt. Een hond reageert hier instinctief, zonder oordeel of labels, op waardoor je snel verandering in zijn gedrag kunt waarnemen. In een roedel is het voor honden van levensbelang dat er juiste rolverdeling in de groep heerst. Zodra hier een verschuiving in plaats vind zal de hond zich hier meteen op aanpassen. Dit zie je in zijn rol als co-coach direct terug. Hij reageert op de veranderde energie en rolverdeling waardoor je in korte tijd veel over jezelf ontdekt en welke invloed dit op je leven heeft. Dit maakt dat honden zo’n bijzondere coaches zijn. 

 

Al mijn hele leven heb ik een bijzondere connectie met honden. Als kind was ik onafscheidelijk van mijn hond Wendy. Uren gingen wij samen op pad, en na de scheiding van mijn ouders was zij mij steun en toeverlaat. Bij haar kon ik mijn emoties kwijt. Hoe boos of verdrietig ik ook was, ze bleef altijd van me houden, ze bleef me trouw, ze bleef me steunen…

Ik had ook uitlaathonden in de buurt en voelde me als een vis in het water. Ik mocht bij ze zijn wie ik was. Spelen, gek doen, huilen, boos zijn, en vooral veel knuffelen en liefde delen. Het fijnste was dat ze niet van me verwachtte, ik hoefde alleen mezelf te zijn. Ik kon bij wijze van spreken met ze lezen en schrijven. Honden hebben geen maskers waar achter ze zich verschuilen of innerlijke stemmen die hun beïnvloeden. Ze reageren op de situatie in het hier en nu, op de energie die er nu op dit moment is. Honden hebben een leervermogen, zodat ze weten hoe ze zich in een bepaalde situatie moeten gedragen, echter zullen ze vanuit hun basis bewustzijn, instinctief reageren op de energie/sfeer die er hangt in een bepaalde situatie. Zo voelen ze feilloos aan of een situatie bedreigend is, of juist spelend, enthousiast of iets dergelijks.

 

Ik droomde er altijd van om hondentrainer te worden.

 

De intense band die ik met mijn eerste hond Wendy had gunde ik iedereen. Wanneer je in je droomt gelooft dat dit werkelijkheid wordt dan komt het op je pad wanneer de tijd daar is. Zo ook bij mij, tijdens de opleiding kynologisch instructeur kreeg ik veel geleerd over het gedrag van honden. Hoe het theoretisch in elkaar steekt. Hoe honden reageren, wat hun gedrag betekend. Het was ontzettend interessant en het zorgde voor een bepaalde verwarring. Ik had het idee dat ik honden steeds minder ging begrijpen. De visie op hondengedrag vanuit de hondentraining schuurde bij mij, al kon ik de vinger er niet op leggen wat het was. En ergens bracht het me ook aan het twijfelen, voor mijn gevoel ontbrak er nog iets, maar ja wat en wie ben ik om daar iets van te vinden? Er zijn tenslotte zoveel professionals in de honden wereld die een sterke mening hebben over wat goed of fout is in de omgang met een hond en de interpretatie van gedrag.

In de tijd dat ik hondentraining gaf richtte ik me onbewust op wat zie ik aan de hond en vervolgens ging ik dat bij de baas bijsturen. Wilde een hond niet netjes volgen, dan ging ik ‘sleutelen’ aan de sturing en houding van de baas. Tijdens agility trainingen als een hond een hindernis niet wilde nemen dan voelde ik dat de baas onzeker was over dat stuk hoe die moest sturen. Door met de baas, even zonder hond, droog te oefenen werd de baas zelfverzekerder in het sturen en zag je daarna dat de honden keurig volgde en de hindernis goed nam.  Ook merkte ik het belang van rust. Zodra baasjes te gestrest of druk in het hoofd waren zag ik dit terug in drukte en onrust bij de honden. Mijns inziens is dit spiegelende effect op hondenscholen nog onderbelicht en wordt hier nog weinig aandacht aan geschonken.

 

agilitytraining

Toen ik wegging bij de eerste hondenschool hoorde ik van cursisten dat ze eigenlijk graag les van mij hadden gewild. Ik begreep dit niet, want een trainer is een trainer zou je zeggen. Nu bergrijp ik dat ik toen onbewust baasjes coaching gaf door de spiegel van hun hond.

 

De onzichtbare connectie tussen mens en hond.

 

In mijn opleiding systemisch en energetisch werken met inzet van honden hebben ik veel geleerd over de onzichtbare connectie tussen mens en hond. Wauw! Dit was echt bevrijdend. Hier kwam voor mij alles samen. Ik ontdekte in mezelf het afstemmen op energie (hoog gevoelig zoals het wordt genoemd, ik gebruik alleen liever geen labels) en ik ontdekte hoe zuiver en puur een hond afstemt op jouw energie. Daarnaast blijkt dat honden niet alleen op de energie van de baas reageren maar op de energie van alles om hun heen. Dus ook van andere mensen en anderen honden. Moet je nagaan als er op een hondenclub in een groep meerdere honden en meerdere mensen staan wat dit aan energie teweegbrengt. Logisch dat honden zich dan niet altijd even goed kunnen concentreren. En ga stiekem maar na bij jezelf…mogelijk heb je dit zelf ook. Misschien voel je jij ook meer of minder op je gemak in bijzijn van bepaalde mensen zonder dat je hier een duidelijke aanwijzing voor hebt. Dus mocht je gefrustreerd met je hond op een trainingsveld staan, omdat je hond weer niet naar je luistert of ‘het niet doet’, kijk en voel wat er bij jou van binnen gebeurt (of evt. in de groep) en waar word jij door je hond op uitgenodigd. Het is geen onwil van je hond, hij wil je enkel iets duidelijk maken en iets laten leren.

Daarnaast herken je het misschien wel dat je hond naar je toekomt net op het moment dat je verdrietig bent of wel even een knuffel kan gebruiken. Vanuit jouw onderbewustzijn zend jij signalen uit (alles is energie en energie heeft een trillingsfrequentie, zo ook jouw woorden, emoties etc.). Of dat hij juist van je wegloopt op het moment dat je onrust voelt of dat hij in de weg loopt wanneer je het heel druk hebt. Jouw hond zal deze verandering in jou feilloos aanvoelen en hierop reageren. En het allermooiste is dat hij hierop reageert op een manier die voor jou ten goede is.

 

Als je in de spiegel van de hond kijkt zie je niet altijd wat je verwacht.

 

In een van mijn coachsessies was er een coachee die veel verdriet ervaarde. In haar verdriet wilde ze dan graag op de bank liggen en het liefste wilde ze dat haar hond lekker bij haar kwam. Echter de hond wilde steeds spelen als ze verdrietig was. Ze ervaarde daarin helemaal geen steun van haar hond. Tijdens een coachsessie zijn we dit gaan onderzoeken. In de coachsessie maakte ze contact met haar verdriet en de hond nodigde haar weer uit tot spel. Ik vroeg dit te gaan volgen en te voelen wat dit met haar deed. Door het spel en de beweging kwam ook haar verdriet in beweging en voelde ze zich na het spelen een heel stuk lichter en beter. Later thuis toen ze weer verdrietig was ging ze op de bank liggen en voelde ze de behoefte aan de knuffel van haar hond, echter deze nodigde haar weer uit tot spel. Dit keer volgde ze dat en hierdoor kwam ze sneller door haar verdriet heen. Door juist op de bank te liggen en over te geven aan het gevoel van ‘verdrinken in verdriet’ bleef het verdriet bestaan, haar hond voelde heel goed aan dat juist een andere beweging beter voor haar was om hierdoor heen te komen.

Tijdens coachsessies maak ik veel gebruik van systemische opstelling. In deze methode wordt je hulpvraag beantwoord vanuit je onderbewustzijn. Deze vorm van lichamelijk werk geeft de blokkerende dynamieken en energie in jezelf weer. Deze vorm is van zichzelf al magisch om mee te werken, je komt vaak tot verrassende, helende en bijzondere inzichten die je meer ruimte in jezelf geeft en je verder helpen. Je kunt via een opstelling werken aan de oorzaak van een probleem waardoor het veel effectiever is. Wanneer de hond als co-coach ingezet wordt zal die reageren op de energie die in de opstelling vrij komt. Dit geeft je als coachee nog meer informatie en brengt je nog dieper tot de kern van je hulpvraag. Honden geven pure feedback in de opstelling zonder dubbele agenda, aangezien ze dit zo puur en vanuit onvoorwaardelijke liefde doen kun je de spiegels, ook al zijn ze soms confronterend, beter aannemen.

 

Ik blijf me iedere keer weer verwonderen over hoe bijzonder honden zijn als co-coach. De helende en steunende kracht die ze geven is zo mooi en puur. Ik zal dit nooit voor lief nemen en ben ontzettend dankbaar dat ik met ze op deze manier mag werken!

Zou jij dit ook willen ervaren? Wil jij eens met andere ogen naar de verbinding tussen jou en je hond kijken? Ben jij benieuwd wat je hond jou spiegelt en ben je hierin bereid om naar jezelf te kijken?

Stuur dan een mailtje naar info@spiegelbewust.nl